okna s tradicí a výhledem...

plastová okna svitavy

Služby

Příprava na montáž / demontáž / příprava stavebního otvoru/ montáž oken a dveří/ zednické zapravení/ ekologická likvidace/ úklid / malířské práce / drobné stavební práce / poradenství v oblasti energetických úspor

Příprava na montáž

Doporučujeme, aby zpřístupnění zajistila odpovědná osoba, tedy osoba oprávněná k převzetí díla podle smlouvy. Podlahy doporučujeme zakrýt tvrdým kartonem, a to nejen v místě montáže samé (u oken a dveří), ale i celou cestu od vchodu až po místo montáže. Předejdeme poškození podlahy v případě pádu nebo jiné náhody. Nábytek a veškeré vybavení interiéru je ideální zakrýt plastovou fólií, kterou by průvan vzniklý po vybourání starých oken a dveří neměl odfouknout. Je-li použitá fólie lehčí, pro větší jistotu ji na volných koncích zatížíme. U montážního otvoru (ten zůstane po odstranění starých oken a dveří) potřebujeme k bezpečné manipulaci s novými prvky a k jejich montáži prostor cca 1,5 metru. Pro montáž schodišťových oken nepřístupných nebo obtížně přístupných zevnitř je po dohodě nutné zajistit lešení.

Demontáž původních oken nebo dveří

Demontáž se provádí vždy citlivým způsobem s ohledem na charakter provedení fasády a vnitřních stávajících omítek.
Demontáž původních oken zahrnuje vysazení křídel, demontáž vnitřní parapetní desky a vnějšího parapetního plechu(bude-li součástí výměny) a po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem jeho vyjmutí z okenního otvoru.
Vybourané prvky jsou uloženy na místě stanoveném objednatelem v rámci stavby.

Příprava stavebního otvoru

Upravíme otvor k přesnému usazení nových prvků, začistíme odstraněním přebytečné omítky, suti a případně napenetrujeme (pro lepší přilnavost).

Montáž oken a dveří

Rámy nových oken a dveří usadíme a důkladně vyvážíme. Jakmile zajistíme jejich přesné uchycení ve všech rovinách, upevníme je (šrouby nebo kotvami) a obvod zapěníme polyuretanovou (PUR) pěnou. Potom nasadíme nová křídla, provedeme důkladné seřízení celého prvku (těsnících gum, dorazů a zejména hladkého chodu kování) a namontujeme příslušenství. Po dohodě s objednatelem je provedena montáž oken a dveří technologickým postupem dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře pomocí systému – parotěsná int. páska – PUR pěna – paropropustná ext.páska. Tento postup montáže doporučujeme s tím, že se dá z něj do budoucna profitovat.

Zednické zapravení

Pokud je součástí díla zednické zapravení a montáž vnitřních parapetů, začneme tyto úkony provádět po montáži nových prvků. Některé úkony se navzájem doplňují a navazují jeden na druhý, takže konkrétní postup zrovna ve Vašem případě přizpůsobíme jak podmínkám konkrétní nemovitosti, tak Vašim potřebám. Klasické zednické zapravení můžeme zahájit ihned po zatuhnutí PUR pěny. Okenní otvor nejdříve zbavíme zbytků pěny oříznutím. Horní a boční špaletu nahrubo omítneme a podbetonujeme parapetní rovinu (podklad pro usazení vnitřního parapetu), posléze naneseme jemnou (tzv. „fajnovou“) omítku a spojíme ji za pomoci jemného vyhlazení se stávající omítkou. Nakonec usadíme vnitřní parapety na montážní lepidlo nebo PUR pěnu, seřízneme jejich konce podle potřeby a nasadíme boční krytky.
Zednické zapravení s použitím polystyrenu na špaletách montážního otvoru má v mnoha směrech identický průběh jako klasické zapravení. Rozdíl však spočívá v tom, že na původní špalety nalepíme speciální polystyrenové pásy dle rozměru špalety, osadíme je hliníkovými rohy (kvůli rozměrové stabilitě), nalepíme tzv. „perlinku“ (speciální fólii, která udrží omítku na hladkém podkladu) a přestěrkujeme. Základní zapravení venkovních špalet provedeme kolem okna hrubou omítkou a akrylovým tmelem. Je-li součástí díla montáž venkovních parapetů, zahajujeme ji stejně jako u vnitřních parapetů podbetonováním parapetní roviny, pokud je zapotřebí. Pokračujeme úpravou seříznutím na požadovaný rozměr, usazením pomocí akrylového lepidla a přišroubováním k podkladovému profilu. Zednické zapravení a montáž předáváme zpravidla v rámci předání a převzetí celého díla.
Posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž žaluzií (event.sítí proti hmyzu), konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna.

Ekologická likvidace starých oken a dveří

Na vaše přání odvezeme stará okna nebo dveře a ekologicky je zlikvidujeme.

Úklid

V rámci odvozu oken a dveří je zahrnut hrubý úklid pracoviště. V případě požadavku zajistíme úklidové práce vč. čištění koberců, umití podlah, oken apod.

Malířské práce

Malířské práce nejsou součástí zednického zapravení. Je možné si je objednat při zaměření zakázky nebo i dodatečně při předání hotového díla. Cena malířských prací bude stanovena na základě rozsahu a použité malby.

Drobné stavební práce

V rámci zakázek provádíme přípravné a dokončovací stavební práce v rozsahu živnosti zednictví dle živnostenského zákona.

Poradenství v oblasti energetických úspor

V rámci partnerské spolupráce zajistíme poradenství v oblasti energetických úspor, problematice pasivních, aktivních a nulových domů, nízkoenergetice domů, energetických průkazů a štítků budov dle platné legislativy.

ISO9001 ISO14001 EN16001 OHSAS16001